1. Oferty
  2. ->
  3. Porady przed podróżą
  4. ->
  5. Ubezpieczenie

  Wszyscy uczestnicy wycieczek biura podróży Ewatur są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW i kosztów leczenia za granicą KL na zasadach ogólnych towarzystwa ubezpieczeniowego.

  Z ubezpieczenia wyłączone są choroby przewlekłe.